POLÍTICA DE QUALITAT

POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció de DECAPULP S.L., expressa la voluntat de gestionar i millorar la qualitat de l’empresa per mitja de l’aplicació de la norma UNE-EN-ISO 9001 als processos de disseny i fabricació d’embalatges de cel·lulosa moldejada.

S’estableixen les següents directrius com a pilars bàsics de la Política de Qualitat i cada persona que treballa o col·labora a l’empresa haurà de prendre el compromís de seguir. 

  1. Oferir i subministrar embalatges fiables, que assegurin la integritat de l’objecte que protegeixen i que compleixin satisfactòriament amb les expectatives dels nostres clients actuals i futurs, en termes de qualitat del producte i prestació del servei. 
  2. Desenvolupar embalatges de disseny funcional i d’alt valor afegit que, a més a més, contemplin aspectes mediambientals com ara l’ús de matèries primeres reciclades i el fàcil reciclatge del producte acabat.
  3. Complir amb tots els requisits que l’organització subscrigui, atenent especialment a les especificacions dels clients, i per altra banda amb la legislació que ens sigui aplicable a cada àrea de l’empresa. 
  4. Intercanviar informació d’interès amb els nostres proveïdors, clients i parts interessades perquè hi hagi un bon funcionament de les activitats de totes les parts. 
  5. Fomentar la formació en totes les àrees com a eix de millora continua en el desenvolupament de les activitats.
  6. Revisar i millorar l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i fomentar la participació de tot l’equip humà en aquesta tasca.
  7. Assignar els mitjans i recursos necessaris per assolir els objectius de qualitat marcats. 

Aquesta Política de Qualitat és comunicada a tots els treballadors de l’empresa, i es revisa per la seva continua adequació.